Chi tiết

Ngày 1/11, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) dự báo sản lượng ngũ cốc năm 2018 của thế giới sẽ giảm so với sản lượng năm 2017.

Theo FAO, sản lượng ngũ cốc của thế giới trong năm nay khả năng đạt 2,601 tỷ tấn, cao hơn gần 10 triệu tấn so với mức dự báo được đưa ra tháng 10 vừa qua, song giảm 57 triệu tấn, tức 2,1% so với sản lượng năm ngoái.

Sản lượng lúa mỳ toàn cầu năm nay được dự báo là 728 triệu tấn, giảm 4,3% so với năm ngoái. Trong tháng 10 vừa qua, giá lương thực thế giới đã giảm 0,9% so với tháng 9, phản ánh giá các mặt hàng thịt, sữa và dầu mỏ giảm.

Trước đó, FAO công bố báo cáo nghiên cứu dài hạn về “Tương lai của Lương thực và Nông nghiệp năm 2025 – Những con đường phát triển” (FOFA 2050).

Theo tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Hương, Chuyên gia kinh tế thuộc FAO, thành viên của nhóm phụ trách nội dung của FOFA, báo cáo này chỉ ra rằng nếu theo hướng phát triển bền vững, sản lượng nông nghiệp của thế giới chỉ cần tăng 40% là đủ để đáp ứng nhu cầu lương thực toàn cầu thay vì mức tăng 50% như dự kiến trước đây.

Như vậy, ngành nông nghiệp và sản xuất lương thực sẽ cần theo đuổi phương châm “sản xuất ít hơn đáp ứng nhiều hơn.” Theo đó, FAO kêu gọi thiết lập hệ thống phân phối công bằng hơn, tăng cường năng lực tiếp cận tài nguyên, nguồn vốn cho các nhóm yếu thế như một giải pháp chính sách quan trọng nhất.

Ngành nông nghiệp sẽ chịu trách nhiệm chính, nhưng chỉ riêng nỗ lực trong ngành thì không đảm bảo được sự tiếp cận lương thực công bằng. Điều này cần tất cả các quốc gia cam kết chia sẻ trách nhiệm thực hiện những thay đổi kinh tế đáng kể trong toàn nền kinh tế./.