Chi tiết

– Hạ phèn, giải độc, ổn định pH, cân bằng dinh dưỡng.

– Tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Phát triển rễ tốt làm cứng cây

– Chống đỗ ngã, chống nghẹn rễ, đen rễ